د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د څارنې او ارزونې ډیپارټمنټ په هکله

د فیفا د څارنې او ارزونې برخه د فیفا یو له تر ټولو مهمو او اصلي ډیپارټمنټونو څخه ده. دغه برخه مسوولیت لري چې ډاډ ترلاسه کړي چې د فیفا ټولې برخې خپل فعالیتونه د چمتو شوي پلان له مخې ډیزاین کوي او د ستراتېژۍ پر بنسټ یې پرمخ بیایي ترڅو هغه پایلې چې خلک او همکار بنسټونه یې د پروګرامونو له پلي کېدو څخه تمه کوي، ترلاسه شي. د څارنې او ارزونې برخه ژمنه ده چې له ټولو برخو او ډیپارټمنټونو سره له نږدې کار وکړي او له دوی سره د پروګرامونو په سمه او اغېزناکه توګه پلي کېدو کې مرسته وکړي. د څارنې او ارزونې برخه له نورو ډلو او ډیپارټمنټونو سره په لاندې پړاونو کې همکاري کوي.

د پلان جوړونې پړاو

د څارنې او ارزونې د برخې یو له مهمو کارونو څخه د پلان جوړونې پړاو کې د فیفا له ټولو برخو او ډیپارټمنټونو سره مرسته کول دي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې ډلو او ډیپارټمنټونو خپل فعالیتونه د Logical Framework له مخې پلان کړي او په سم مسیر کې دي.

د پلي کولو پړاو

په دغه پړاو کې د څارنې او ارزونې برخه د ډیپارټمنټونو د پروګرامونو له پلي کېدو څخه څارنه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې پروګرامونه د پلان له مخې پلي کېږي.

د پلي کېدو څخه وروسته پړاو

دغه پړاو خورا اهمیت لري ځکه چې د پروګرام بېړنی outcome په دغه پړاو کې لیدل کېږي. د پروګرام د پلي کېدو د بهیر موندنې په شفاهي یا لیکلې بڼه له اړوند ډیپارټمنټونو سره شریک کېږي او اصلاحي وړاندیزونه هم وړاندې کېږي. سربېره پر دې د څارنې او ارزونې برخه د پروګرامونو اوږدمهالې پایلې هم تعقیبوي.


له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA