د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه

مشورتي غونډې

مشورتي غونډې د مهمو ټاکنیزو مسایلو په اړه په ټاکنو کې د ښکېلو او اړوند کسانو د نظرونو د ترلاسه کولو او راټولولو په موخه جوړېږي. د دغو غونډو د جوړولو لپاره د فیفا د ټاکنو برخه لومړی د ټاکنیزو موضوعاتو په اړه هراړخیزې څېړنې کوي او ورپسې یې پر مهمو مواردو په مشورتي غونډو کې د ټاکنیزو ښکېلو او اړوند اړخونو سره بحث کېږي او په پایله کې ټاکنیزو بنسټونو او ښکېلو اړخونو ته مشخص وړاندیزونه او میکانیزمونه چمتو کېږي. وروسته بیا د فیفا موسسه دغه وړاندیزونه د خبرپاڼې په ډول چاپوي او د خبري کنفرانسونو له لارې یې اړوند مراجعو ته سپاري.

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA