د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د ټاکنو څارنه

د ټاکنو څارنه د فیفا د ټاکنو د پروګرام له مهمو فعالیتونو څخه دی. په دغه برخه کې ټول ټاکنیز پړاونه لکه د رایې اچونې د مرکزونو په ګوته کول او تصدیق، د رایې اچوونکو د نوملړ چمتو کول، د نوماندانو نوم لیکنه، د کمپاین پړاو، د ټاکنو ورځ، د رایو شمېرنه او د پایلو اعلان تر څارنیز پوښښ لاندې راځي. په عین وخت کې، د ټاکنو د قانون له مخې فیفا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو خپلواک کمیسیون ورځنۍ غونډې څاري.

لاندې چارټ هغه ټاکنیزې پروسې ښيي چې د ټاکنو په بهیر کې د فیفا پر مټ څارل/مشاهده کېږي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA