د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د ټاکنو د پروګرام په هکله

د فیفا د ټاکنو برخه د ټاکنیزو پروسو د روڼتیا په موخه یو لړ فعالیتونه ترسره کوي. دغه برخه د ټاکنیزو اصلاحاتو پروسه او د ټاکنو د پروسې ټول پړاونه په خپل څارنیز پوښښ کې راولي او په دې برخه کې یو لړ مشخصې وړاندیزي طرحې ټاکنیزو او ښکېلو بنسټونو ته وړاندې کوي. په عین وخت کې، د فیفا د ټاکنو برخه د ټاکنو او د اړوند مسائلو په برخه کې څېړنه او سروې کوي. د دغې برخې ټول فعالیتونه تعریف شوي او د منظم کاري پلان پر بنسټ پر مخ بېول کېږي.

نظرپوښتنه

د نظرپوښتنې پروګرامونه د ټاکنو په چارو کې د ښکېلو او اړوند ټاکنیزو اړخونو او ښاروندانو د لیدلوري تر لاسه کولو لپاره...

نړیوال پروګرامونه

زموږ موخه او ماموریت د ټاکنیزو پروسو د روڼتیا ټینګښت دی. دغې موخې او ماموریت موږ ته انګېزه راکړې چې ټاکنیزې...

د ټاکنو څارنه

د ټاکنو څارنه د فیفا د ټاکنو د پروګرام له مهمو فعالیتونو څخه دی. په دغه برخه کې ټول ټاکنیز پړاونه لکه د رایې اچونې ...

ټاکنیز اصلاحات

د فیفا د ټاکنو برخه د ټاکنو د پروسې د سمون لپاره یو لړ فعالیتونه کوي. په دغو فعالیتونو کې د ټاکنو د بېلابېلو پړاونو څارنه ...

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA