د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د ټاکنیزو اصلاحاتو په هکله

د فیفا د ټاکنو برخه د ټاکنو د پروسې د سمون لپاره یو لړ فعالیتونه کوي. په دغو فعالیتونو کې د ټاکنو د بېلابېلو پړاونو څارنه، د مشورتي غونډو جوړول، همغږي او عدالت غوښتنه شامله ده. فیفا د دغو فعالیتونو په ترسره کولو سره ټاکنیزو بنسټونو او د ټاکنو اړوند او ښکېلو اړخونو ته مشخص وړاندیزونه او عملي میکانیزمونه وړاندې کوي او د عدالت غوښتنې په ترسره کولو سره یې د پلي کولو هڅه کوي.

عدالت غوښتنه

د فیفا د ټاکنو برخه وروسته له هغه چې د مشورتي غونډو له لارې یې په ټاکنو کې د اړوند او ښکېلو اړخونو لپاره مشخص وړاندیزونه...

خبرپاڼې

خبرپاڼې په معموله توګه په دوه بڼو چمتو کېږي. ‍۱. له مشورتي غونډو څخه وروسته ۲. په هېواد کې د ټاکنو سیاسي او قانوني پرمختګونو...

رپوټونه

رپوټونه د فعالیتونو لکه د مشورتي غونډو، همغږۍ، خبري غونډو، کنفرانسونو او د عدالت غوښتنې د غونډو تشرېح ده. د فیفا د ټاکنو برخه...

د همغږۍ غونډې

دغه غونډې د فیفا د ټاکنو د برخې پر مټ په میاشتنۍ او یا پنځلس ورځنۍ توګه له ټاکنیزو کمیسیونونو او د ټاکنو ښکېلو او اړوند بنسټونو...

مشورتي غونډې

مشورتي غونډې د مهمو ټاکنیزو مسایلو په اړه په ټاکنو کې د ښکېلو او اړوند کسانو د نظرونو د ترلاسه کولو او راټولولو په موخه جوړېږي...

د کاري پړاونو چارټ

لاندې چارټ هغه فعالیتونه ښيي چې د فیفا پر مټ د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې کېږي. دغه چارټ یاد فعالیتونه د لومړیتوب له مخې ښيي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA