د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

نړیوال پروګرامونه

زموږ موخه او ماموریت د ټاکنیزو پروسو د روڼتیا ټینګښت دی. دغې موخې او ماموریت موږ ته انګېزه راکړې چې ټاکنیزې پروسې او د هغو اړوند پېښې د نړۍ په کچه وڅارو او په ټوله نړۍ کې د دغې پروسې د روڼتیا په لټه کې واوسو. موږ د ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو څو دورې څارلي او د سریلانکا، فلیپین، اندونزیا او تېمور شرقي او داسې نورو هېوادونو کې د نړیوال همکار بنسټونو په څو غونډو کې فعاله ونډه اخیستې ده. زموږ موخه او ماموریت د ټاکنیزو پروسو د روڼتیا ټینګښت دی.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA