د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

خبرپاڼې

خبرپاڼې په معموله توګه په دوه بڼو چمتو کېږي. ‍۱. له مشورتي غونډو څخه وروسته ۲. په هېواد کې د ټاکنو سیاسي او قانوني پرمختګونو په اړه د دغه بنسټ د دریځ وړاندې کولو لپاره. د مشورتي غونډو خبرپاڼې هغه دي چې په چمتو کولو کې یې د ټاکنو اړوند بېلابېل اړخونه لکه سیاسي ګوندونه، د مدني ټولنې بنسټونه او رسنۍ رول لري او په څو مشورتي غونډو کې چمتو کېږي. خو دویمه بڼه یې هغه خبرپاڼې دي چې د فیفا له خوا او یا ځینې وخت له ځینو نورو څارونکو بنسټونو سره په همغږۍ د ټاکنیزو پرمختګونو او ننګونو له مخې چمتو کېږي او د ښاروندانو د خبرتیا لپاره د خبري غونډو له لارې خپرېږي.

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA