د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه


د ټاکنیزو سرغړونو په قضیو کې د څارنوالۍ رول

په دې وروستیو ورځو کې دشکایاتو دڅیړلواو بررسی په سر ددولتي ارګانونو لکه ،دشکایاتو کمیسیون اولوي څارنوالي ترمینځ اختلافات او ناندریې دمدني ټولنواوخلکو داندیښنې سبب ګرځیدلی دي.دافغانستان دآزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ (فیفا) پدی باور دی چي ټاکنې یوه ارزښتناکه اوپه هیواد کې سرنویشت جوړونکې پروسه ده ، دغه اهمیت ته په پام کې نیولو سره دافغانستان اساسی قانون په ۳۳ ،۶۱ ۸۳، ۱۰۹ مادې تصریحات لری او ۱۵۶ مادی پراساس دټاکنوخپلواک دکمیسیون جوړول دقانون داحکامو برابر حکم کوي. په همدی اساس دټاکنو قانون په ټاکنو کې داصولو اومقررات د دآزاد او عادلانه ټاکنو په ترسره کیدو کې داړونده ارګانونودجملي څخه دټاکنو دشکایاتو دکمیسیون رول بشپړڅرګند او روښانه کړي دي. دټاکنو دقانون پراساس دټاکنو دشکایاتو کمیسیون ددغه پروسی دعدلی دمرجع په حیث رسمیت لري او دټاکنو په پروسه کي دعدالت اوروڼتوب دتامینولو اصلی مسوولیت لري . لکه څرنګه چي: دټاکنو قانون ۶۲ماده ۲فقره: (په ټاکنو کې شکایاتو اوسرغړونو څیړنه پدی پوری مشروطه ده چی شکایات دتایید شووپایلو داعلان څخه مخکې رارسیدلی وي). دټاکنو دقانون ۶۲ماده ۶فقره: ( دشکایاتو او ګوتنیونوپه اړه دشکایاتو دمرکزی کمیسیون پریکړی او تصیمونه چه دشکایاتو په هکله نیول کیږي وروستني اونهاې دي ). دټاکنو دقانون۶۲ ماده ۳فقره: (دشکایاتو مرکزی کیمسیون کولاي شي دنقدی جریمی او تحریم برسیره دشواهدو پراساس دقانون څخه سرغړونکې دعدلي څیړنو لپاره څارنوالي ته معرفی کړي). دټاکنو دقانون ۶۳ماده : په ټاکنو کې دقانون څخه ټولی سرغړوني دی فهرست کړي دشکایاتو کمیسیون مکلف دی چه له دغي څخه دسرغړونی اوتخلف په صورت کې شکایات وڅیړې او بررسی یې کړي).

نور جزئیات

2/22/2011

نېټه

فیفا

خپروونکی

رپوټ

ډول

ټاکنې

برخه

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA