د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه

ځانګړي

په دغه برخه کې د پارلماني مشاهدې د پروګرام ځینې فعالیتونه ځای پر ځای شوي، تاسې کولای شئ چې د دغه پروګرام د نورو فعالیتونو په هکله د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د پارلماني مشاهدې انټرنټي پاڼه وګورئ. د پارلماني مشاهدې انټرنټي پاڼه په دې موخه رامنځته شوې چې د پارلمان رپوټونه خلکو ته وړاندې کړي. اوس مهال د پارلماني مشاهدې انټرنټي پاڼه د افغانستان د پارلمان د کړنو او فعالیتونو په هکله د معلوماتو یوازېنۍ مرجع ده.
د پارلماني مشاهدې انټرنټي پاڼه

د پارلماني مشاهدې انټرنټي پاڼه


له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA