د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

څوارلس کاله مدني خدمتونه

په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د پراخ ګډون ګډه خبرپاڼه

د دغه پروګرام اصلي موخه په سیاسي پروسو کې د ښځو او ځوانانو د سیاسي ګډون لپاره د شونو فرصتونو، ستونزو او ننګونو پلټنه او اړوند بنسټونو ته د وړاندیزي اصولو د طرحې وړاندې کول دي.

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA