د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

په ټاکنو کې د ښځو د سیاسي حقونو د تر پښو لاندې کېدو د پېښو پلټنه

د دغه پروګرام موخه د ټاکنو په پروسه کې د ښځینه نوماندانو د ستونزو پلټنه او هوارول دي چې څلور حقونه او درې اصله پلټي.
څلور حقونه
• د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي حق
• د سولییزو غونډو یا راټولېدو د ازادۍ حق
• د تګ راتګ حق
• د ټولنو یا اتحادیو د جوړولو حق
درې اصله
• د تبعیض نه درلودلو اصل
• د پلوي نه کولو اصل
• د نه ګواښلو اصل

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA