د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د کال د بریالي ځوانانو معرفي کول

د کال د بریالي ځوانانو د معرفي کولو پروګرام د فیفا په نوښت رامنځته شوی او موخه یې د نخبه ځوانانو معرفي کول دي ترڅو د دغو ځوانانو له تجربو او لاسته راوړنو څخه ګټه پورته کړي.

• په ۲۰۱۵ کال کې د دغه پروګرام له لارې ۱۱ بریالي ځوانان معرفي شول.
• په ۲۰۱۶ کال کې د دغه پروګرام له لارې ۱۷ بریالي ځوانان معرفي شول.
• په ۲۰۱۷ کال کې د دغه پروګرام له لارې ۱۲ بریالي ځوانان معرفي شول.

له موږ سره اړیکه


پته: د حجاري او نجاري کوڅه، کارته چهار، کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 82-0060-0772

د اړیکې شمېره: 52-3636-0782

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2019 | FEFA