د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو موسسه

پنځلس کاله مدني خدمتونه

د ښځو د سیاسي ګډون پیاوړتیا

ښځې په یوه ټولنه کې د بالقوه ځواک په توګه عمل کوي. هغه ځواک چې د یوه حکومت په سیاسي او ټولنیز راتلونکي کې د پام وړ رول لوبولای شي. په ټولو ډموکراټیکو نظامونو کې؛ قوانین، پرته له دې چې جنسیت، قوم او جغرافیایي محدوده په پام کې ونیسي د هېوادونو د اتباعو ټول مساوي حقوق تضمینوي. نن سبا په سیاسي پروسو کې د ښځو له شتون څخه پرته سیاسي ګډون بې مانا دی. د نن سبا په حکومتولۍ کې د ښځو شتون د یوې ټولنې د پرمختګ او ودې لارې او د ډموکراسۍ شاخصې ګڼل کېږي. د هېواد سیاسي نظام د ټاکنو او د ښاروندانو مساوي حقونو پر بنسټ ولاړ دی او ښځې هم د نارینه په څېر د سیاسي ګډون له مساوي حقونو څخه برخمن دي. که څه هم د افغانستان قوانین د ښځو حقونه تضمینوي، خو دغې موخې ته په رسېدو کې د مدني بنسټونو رول د پام وړ دی. فیفا د یوه مدني بنسټ په توګه تصمیم لري چې د ښځو د سیاسي ګډون د پیاوړتیا لپاره یو لړ پروګرامونه ترسره کړي او مهمه موخه یې د ښځو د سیاسي ګډون تر مخ د پرتو خنډونو او ستونزو له منځه وړل، د شونو فرصتونو پلټنه او د رهبرۍ کچو ته د ښځو هڅونه ده.

کاري پړاونه

د ښځو د سیاسي حقونو د پیاوړتیا او په سیاسي پروسو کې د ښځو د ګډون په برخه کې د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکې ډلې پر مټ شوي فعالیتونه په لاندې ډول دي:

مطبوعاتي خبرپاڼه

د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکې ډله د ښه دريځ لپاره د موضوع په...

کنفرانسونه

د ښځو د ډلې کنفرانس له ښکېلو بنسټونو سره د ډلې د وړاندیزونو د شریکولو...

طرحې

د وړاندیزي طرحې مهمه موخه په سیاسي پروسو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې...

میاشتنی غونډې

د عدالت غوښتنې ډله د لا زیاتې همغږۍ په موخه میاشتنۍ غونډې جوړوي...

له موږ سره اړیکه


پته: کارتي سی| آبي پارک کوڅه|حبیبی ټاور شاته|۴۱ مه شمیره کور| کابل، افغانستان

د اړیکې شمېره: 310664-0799

د اړیکې شمېره: 888242-0783

برېښنالیک: info@fefa.org.af

زموږ رایه، زموږ راتلونکی

د کاپي حق محفوظ دی | 2021 | FEFA